Контакт

Аџико ДООЕЛ Штип
ул. Маршал Тито 37/11
2000 Штип
Македонија

тел: 032 386 696

Електронска пошта: [email protected]