За Аџико

АЏИКО ДООЕЛ Штип е семејна компанија основана 1992 година, во Штип, од страна на г. Круме Аџи Андов и неговата сопруга г-а Олгица Аџи Андов како управител. Основната дејност на компанијата е големопродажба и малопродажба на широка палета на производи, главно производи за домаќинството, украси и играчки. Синот на сопственикот, г-дин Мирослав Аџи Андов сега е оперативен менаџер во компанијата, а своето искуство го стекнува работејќи во семејниот малопродажен бизнис.

Компанијата го започнува својот бизнис во продавница со површина од 16 метри квадратни. Во 1996 година ја отвораат својата прва поголема продавница со површина од 80 метри квадратни во градскиот трговски центар – ГТЦ Штип, а во 2000 година на истата локација отвораат и втора продавница со површина од 80 метри квадратни. Деловниот простор за сите три продавници се изнајмува.

Во 2005 година Аџико го проширува својот бизнис почнувајќи со увоз и големопродажба на стоки. До 2015 година инвестира околу 200.000 евра за купување сопствен магацин за промет на стоки на големо со вкупна корисна површина од околу 2.500 метри квадратни, кој постојано се надградува и усовршува. Компанијата поседува и 3 големи комбиња, 1 лесно пикап и 2 лесни возила. Овие возила се користат за дистрибуција на увезената стока до други малопродажни партнери (B2B), како и за испорака на стоки до крајните клиенти кои вршат онлајн нарачки преку платформите на социјалните медиуми.

Во 2019 година, Аџико го отвора својот прв Домашен центар исто така во градскиот трговски центар – ГТЦ Штип на површина од 1.000 метри квадратни, од кои 700 метри квадратни се во сопственост на компанијата, а останатите околу 300 метри квадратни се изнајмуваат. Во овој малопродажен центар, тие нудат над 20.000 производи од повеќе категории, како што се: производи за домаќинството, украси, градинарска програма, фонтани и опрема за фонтани, електрични апарати, рачни и електрични алати, текстилни производи, детски играчки, опрема за бебиња, теписи, санитарна опрема, плочки, ламинатни подови, завеси итн. Користејќи го истиот концепт, во мај 2021 година Аџико го отвора својот втор Домашен центар, во Гевгелија, на површина од 1.200 метри квадратни.